Wolontariusze HOPE – NUTRICIA Polska

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

NUTRICIA stworzyła Program Wolontariusze HOPE, którego głównym elementem jest fundusz, z którego finansowane są projekty wolontariackie. Każdy pracownik może stworzyć swój projekt, stać się liderem zespołu i złożyć wniosek o dofi nansowanie. Specjalna komisja złożona z przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych NUTRICIA oraz niezależnych ekspertów analizuje pomysły uwzględniając 3 kryteria: istotę problemu społecznego, ilość odbiorców pomocy, liczbę zaangażowanych wolontariuszy. Prace nad programem rozpoczęły się w kwietniu powołaniem grupy roboczej, składającej się z osób odpowiedzialnych za rozwój  pracowników i strategię odpowiedzialnego biznesu w biurze i fabrykach. W maju przystąpiono do wewnętrznej komunikacji, bazującej m.in. na rollupach, naklejkach, magnesach, ulotkach, mailingu. Powołano ambasadorów programu w różnych działach fi rmy. W czerwcu napłynęły 24 wnioski pracowników, z czego zdecydowano o wsparciu 19 projektów kwotą do 3000zł. Wolontariusze pracują m.in. dla przedszkola w Bytomiu, przygotowują charytatywne przedstawienie teatralne we Wrocławiu, wykonają szereg prac na rzecz potrzebujących dzieci w Krotoszynie i Opolu, a w Warszawie odbędzie się m.in. akcja krwiodawstwa. Realizacja projektów zakończy się w listopadzie. Wtedy też zostaną przeprowadzone warsztaty podsumowujące tę edycję programu. Dodatkowo idea wolontariatu została włączona w organizację wyjazdów fi rmowych jako forma integracji i kolejne narzędzie umacniania wartości HOPE.