Wolontariusze Grupy TP na rzecz edukacji i bezpieczeństwa dzieci – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:

Z badania, które na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadził Gemius, wynika że 71% dzieci trafia w Internecie na materiały pornograficzne, 51% – na materiały z brutalnymi scenami, a 28% na takie, które propagują przemoc i nietolerancję. Niestety przeważająca większość rodziców nie ma pojęcia, z jakiego rodzaju treściami w Internecie ma kontakt jego dziecko. Wprawdzie ponad 70% rodziców uznaje Internet za niebezpieczny, jednak blisko 30% z nich nie potrafi zdefiniować zagrożeń, ani wskazać miejsc, w których można trafić na nieodpowiednie treści. Od 2004 r. Grupa TP prowadzi ogólnopolski program „Edukacja z Internetem TP”, którego głównym zadaniem jest wspieranie edukacji z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach Programu TP daje szkołom preferencyjne warunki dostępu do szerokopasmoweg Internetu, ale wspiera też min. działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w Sieci. W programie zarejestrowanych jest 13,5 tys. szkół, w których uczy się ponad 4 mln uczniów.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Naszym pomysłem było połączenie dotychczasowych działań Grupy TP na rzecz nowoczesnej edukacji i bezpieczeństwa dzieci w Internecie z działaniami wolontariuszy. Pracownicy Grupy TP prowadzą lekcje w szkołach podstawowych na temat bezpiecznego zachowania dzieci w Sieci, pokazując, w jaki sposób można wykorzystywać Internet jako narzędzie edukacji oraz jak robić to bezpiecznie.

Program prowadzony jest przez Fundację Grupy TP. Każdy wolontariusz bierze udział w szkoleniach przygotowujących go do prowadzenia zajęć z dziećmi, a także otrzymuje materiały pomocne podczas pracy z uczniami – scenariusz lekcji, specjalnie przygotowane filmy. W pierwszym etapie realizacji Programu, od lutego do czerwca 2008, lekcje przeprowadziło 47 wolontariuszy. Razem w ponad 132 lekcjach wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów.  Od października rozpoczęła się nowa rekrutacja wolontariuszy, a do wszystkich szkół podstawowych (14,5 tys.) wysłane zostały materiały szkoleniowe dla nauczycieli na temat edukacji i zagrożeń w Internecie. Wkrótce Program wolontariacki rozszerzony  będzie o zajęcia dla starszych grupy wiekowych.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– wolontariat pracowniczy to przede wszystkim jeden z elementów społecznej odpowiedzialności firmy wobec środowiska, w którym funkcjonuje i wobec jej pracowników

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:

– pracownikom wolontariat pomaga rozwijać postawy prospołeczne, pozwala na realizację swoich aspiracji, zainteresowań, pasji, talentów
– aktywność wolontariuszy koncentruje się przede wszystkim na społecznościach lokalnych
i przekłada się na konkretne i wymierne zyski dla tych społeczności

WYZWANIA:

Udział w Programie wymaga od wolontariuszy poszerzenia swojej dotychczasowej wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, dlatego liczba osób deklarujących udział w Programie i tych, które ukończyły szkolenia i przeprowadziły lekcje z dziećmi jest obecnie niewspółmierna. Podczas rozwoju Programu będziemy starali się zmniejszyć tę dysproporcję. Naszym zadaniem będzie – maksymalne ułatwienie wolontariuszom pierwszego kroku w pracy z dziećmi np. poprzez pokazanie im doświadczeń i rad wolontariuszy, którzy ten pierwszy krok mają już za sobą i przygotowują kolejne lekcje w szkołach.