Wolontariusze dla uchodźców z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Polski Fundusz Rozwoju,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Polski Funduszu Rozwoju (PFR) poprzez działania Fundacji PFR zaangażował pracowników w wolontariat dla uchodźców z Ukrainy. Ponad 60 pracowników Grupy Kapitałowej PFR zaangażowało się w pomoc w punkcie recepcyjnym w halach warszawskiego Global Expo, gdzie schronienie znalazło ok. 2000 uchodźców, w tym przede wszystkim matki z dziećmi. Wolontariusze wspierali organizatorów punktu w pracach związanych m.in. z wydawaniem żywności, ubrań czy podstawowych środków czystości. Ponadto pracownicy Grupy Kapitałowej PFR wzięli udział w akcji przygotowywania i roznoszenia posiłków dla uchodźców na warszawskim Dworcu Centralnym.