Wolontariusze dla społeczności – Citibank Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Światowy Dzień Citigroup dla Społeczności to akcja o globalnym zasięgu, w trakcie której pracownicy Citigroup na całym świecie angażują się w działania woluntarystyczne na rzecz lokalnych społeczności, wśród których na co dzień pracują.

W sobotę, 18 listopada 2006, około 1000 wolontariuszy – pracowników Citibank Handlowy wraz z rodzinami – wzięło udział w realizacji 57 projektów społecznych. Większość akcji wolontarystycznych zaplanowanych na ten dzień obejmowała prace remontowe oraz edukację – głównie na rzecz dzieci.

Zrealizowano następujące projekty: w 10 miastach Polski (Poznań, Szczecin, Oleśnica, Chorzów, Kraków, Białystok, Lublin, Bielsko-Biała, Kalisz, Brzesko) zorganizowano konkurs ekonomiczny „Wiem-zyskuję, nie wiem-tracę”, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Będzinie wolontariusze brali udział w realizacji zajęć z profilaktyki z psami niebezpiecznych ras. Zorganizowano także zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne dla dzieci ze szkół, świetlic i domów dziecka. Zbudowano ponadto podjazd dla wózków inwalidzkich w domu w Miechowie, który zamieszkują dwaj niepełnosprawni bracia. Wymieniono zniszczoną przez ulewę podłogę w Ośrodku Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie. W Bydgoszczy wyremontowano i wyposażono kilka pomieszczeń mieszkalnych i przeznaczonych do uprawiania sportu oraz zabawy dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze z Citibank Handlowy wzięli również udział w akcji oddawania krwi, a także w organizacji imprez artystycznych i kulturalnych dla ludzi starszych z ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Program wolontariatu pracowniczego działa w Citibank Handlowy od 2004. Został nagrodzony w V edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, w kategorii Wolontariat Pracowniczy. Jego dwa główne filary to edukacja finansowa młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Finanse” oraz budowa domów dla niezamożnych rodzin wspólnie z Habitat for Humanity. Oprócz tego pracownicy Banku mają do wyboru setki ofert pracy wolontarystycznej nadsyłanych z Centrum Wolontariatu. Koordynatorem programu wolontariatu pracowniczego jest Fundacja Kronenberga, która koordynuje programy społeczne banku, realizując projekty z zakresu edukacji finansowej, promocji przedsiębiorczości, wspierania rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa narodowego. W ciągu dziesięciu lat działania, Fundacja rozpatrzyła ponad dziewięć i pół tysiąca wniosków, z czego 1016 – pozytywnie. Rocznie Fundacja udziela ok. 100 dotacji organizacjom pozarządowym.