Wolontariat Seniorów – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

W listopadzie 2011 roku Citi Handlowy, przy wsparciu Fundacji Kronenberga, uruchomił nowy program – Wolontariat Seniorów, skierowany do emerytowanych pracowników Banku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych poprzez danie im możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Podczas spotkań byłych pracowników, które odbywają się raz w roku, seniorzy dowiadują się, w jaki sposób mogą zaangażować się w wolontariat. Dzięki dwóm spotkaniom ponad 100 seniorów poznało Program Wolontariatu, a 12 pań się do niego zapisało. Seniorki angażują się przede wszystkim w wolontariat indywidualny. Dotychczas wsparły kilka wydarzeń kulturalnych, takich jak: Wielka Gala Integracji, Konferencja Kongresu Kobiet czy Konferencja Konkordii. Panie pomagały przy rozdawaniu folderów, rejestracji uczestników i prowadzeniu punktu informacyjnego. Jedna z pań, która niedawno przeszła na emeryturę, kontynuuje swoje działania na rzecz Stowarzyszenia Agroturystycznego „Mazurska Kraina”. Citi Handlowy jako pierwsza firma w Polsce wprowadził program wolontariatu seniorów. Dzięki niemu wspiera rozwój pracowników nie tylko w okresie świadczenia przez nich pracy. Jest to także długofalowa odpowiedzialność za byłych pracowników, którzy przechodząc na emeryturę, mogą swoim doświadczeniem podzielić się z innymi. Firma oferuje seniorom ubezpieczenie na czas działań społecznych, zwrot kosztów poniesionych podczas wolontariatu, a także dofinansowanie autorskich projektów. Do tej pory seniorki-wolontariuszki wzięły udział w 10 projektach, w ramach których przepracowały społecznie 82 godziny, a ich pomoc dotarła do ponad 1600 osób. Na sukces programu wskazuje również fakt, że aktywne w wolontariacie seniorki potrafią zachęcić do działania innych swoich kolegów i koleżanki.

Więcej informacji