Wolontariat pracowników – Razem możemy więcej – Opel

Metryka praktyki

Firma: Opel,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Wolontariat pracowniczy jest elementem globalnej strategii odpowiedzialności społecznej General Motors. Program Volunteer Plus International został wdrożony przez Korporację GM w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych.

W wyniku rosnącego zaangażowania pracowników w pomoc organizacjom charytatywnym oraz dużą ilością wolontariuszy wśród pracowników w Stanach Zjednoczonych, GM postanowił rozszerzyć ten program na pozostałe kraje, w tym Polskę. Dlatego powstał program Volunteer +, który w OP nazywa się Razem możemy więcej i jest kontynuacją tych działań, pomyślaną tak, by to pracownicy decydowali, gdzie firma powinna skierować pomoc.

Pracownik decyduje sam, czy chce uczestniczyć w programie. Jeśli zdecyduje się na udział sam wybiera organizację charytatywną, dla której przepracuje rocznie 50 godzin. Może też skorzystać z listy organizacji przygotowaną przez Koordynatora Programu W Opel Polska oraz Wspólną Drogę.

Każdy pracownik może uczestniczyć w programie maksymalnie dwa razy w ciągu roku. Do wyboru na dwie możliwości zaangażowania: indywidualną gdzie wybiera organizację charytatywną, w której pracuje w niej 50 godzin w ciągu roku lub w grupie do 10 osób, która wybiera organizację, w której przepracowuje wspólnie 50 godzin w ciągu roku (50 godzin rozkładana jest pomiędzy osoby w grupie).

W obu przypadkach po potwierdzeniu przez organizację charytatywną, że pracownicy OP przepracowali 50 godzin, GM przekazuje na konto tej organizacji równowartość 250 dolarów. Sprawdzaniem wiarygodności zgłaszanych przez pracowników organizacji charytatywnych zajmuje się Wspólna Droga. Fundacja zajmuje się też przelewaniem pieniędzy otrzymanych z GM na konta organizacji charytatywnych, w których pracownicy Opel przepracowali 50 godzin.

Wolontariusze pracują na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny w Raciborzu – w Klubie dla Młodzieży Strefa jako wychowawcy. Dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Bytomiu – wolontariusze prowadzili zajęcia dla podopiecznych ośrodka wykorzystując do tego specjalnie wyszkolone psy tzw. dogotrapię.

Wolontariusze pracują także dla Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Promyk św. Brata Alberta Caritas Diecezji Gliwickiej w Bytomiu-Stroszku. W placówce tej odbywają się zajęcia pozaszkolne wraz z dożywianiem dla dzieci od lat 5 do 16. W ramach programu Razem możemy więcej pracownicy OP przepracowali woluntarystycznie łącznie 400 godzin na rzecz organizacji pozarządowych. Niebawem organizacje, otrzymają pierwsze granty w wysokości 250 dolarów.