Wolontariat pracowniczy „Zgrana Ekipa” – Getin Noble Bank

Metryka praktyki

Firma: Getin Noble Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Zgrana Ekipa to wolontariat pracowniczy Getin Noble Banku realizowany także w formie programu grantowego. Pracownicy zrzeszeni w grupy projektowe mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć społecznych własnego autorstwa, do kwoty 2 tys. zł. Poza tym każdy pracownik-wolontariusz może otrzymać dodatkowy dzień wolny na działalność wolontariacką. Zakres i tematyka projektów nie jest niczym ograniczona. Zgłoszone w danym terminie projekty są oceniane przez Komisję Programu, która może wniosek zaakceptować, rekomendować do zmiany konkretnych założeń lub odrzucić. Po realizacji przedsięwzięcia grupa projektowa rozlicza się z jego wykonania. W realizacji uczestniczą partnerzy społeczni, np. placówki opieki lub edukacyjne, a także stowarzyszenia. Głównymi celami Zgranej Ekipy jest: spełnienie potrzeb danej społeczności oraz umożliwienie pracownikom banku dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, energią oraz czasem. Zgrana Ekipa ma również rozwijać kulturę organizacyjną banku, czyniąc go atrakcyjnym miejscem pracy dla osób o pożądanych kompetencjach i postawach, m.in. zaangażowania, umiejętności kooperacji, samodzielności.