Wolontariat pracowniczy „Wyprowadź śmieci z lasu”

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska KGHM Polska Miedź organizuje cykliczną akcję wolontariatu pracowniczego „Wyprowadź śmieci z lasu”. Pracownicy spółki biorą odpowiedzialność za przyrodę, edukację ekologiczną dzieci i naszą planetę. Podczas wspólnych wyjazdów do Jakuszyc porządkowane są trasy Biegu Piastów. Obok siebie, z workami na śmieci, podążają dyrektorzy, kierownicy i szeregowi pracownicy produkcyjni. Akcja organizowana we współpracy z Lasami Państwowymi i stowarzyszeniem Bieg Piastów promuje wolontariat rodzinny. Wśród ocenianych wskaźników w akcji tej brany jest pod uwagę efekt ekologiczny, w postaci czystych tras Biegu Piastów, osiągnięty poprzez zaangażowanie pracowników w ramach wolontariatu. Corocznie zgłasza się pełna grupa chętnych, a dodatkowo cieszy fakt, że edukacja w zakresie sprzątania gór przynosi efekty i z roku na rok jest usuwanych coraz mniej nieczystości.