Wolontariat pracowniczy w UBS

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Firma UBS gwarantuje swoim pracownikom możliwość przeznaczenia minimum 16 h rocznie na potrzeby wolontariatu pracowniczego (a w 2022 r., ze względu na potrzebę wsparcia poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie, były to aż 32 h). Wolontariusze angażują się w inicjatywy integracyjne, edukacyjne, sportowe i charytatywne, które realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podejmowane przez nich działania sprzyjają integracji i umożliwiają rozwój różnorodnych kompetencji, np. liderskich. Program wolontariacki cieszy się w UBS dużą popularnością – tylko w 2022 r. w realizowanych w Polsce projektach wzięło udział ponad 1000 wolontariuszy. Celem wolontariatu pracowniczego w UBS jest wspieranie edukacji i rozwoju umiejętności w lokalnych społecznościach poprzez strategiczne połączenie finansowania, zaangażowania pracowników i wykorzystania ich umiejętności. UBS jako pracodawca i jako firma wspiera projekty i inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans i tworzenie znaczącego, trwałego i wymiernego pozytywnego wpływu na społeczność. W 2022 r. UBS zrealizował w Polsce 21 zróżnicowanych projektów wolontariackich.