Wolontariat pracowniczy w TIM

Metryka praktyki

Firma: TIM,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Od połowy 2019 do września 2021 r. TIM ogłaszała możliwość zgłaszania propozycji działań z zakresu wolontariatu pracowniczego. Beneficjenci działań to: organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje), instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, szpitale, DPS-y) i inne. Firma wspiera pracowników, finansując narzędzia do realizacji zaproponowanych przez siebie działań. O wyborze inicjatyw, które otrzymają wsparcie, decyduje komisja. Preferowane są lokalne społeczności prowadzące działania o charakterze edukacyjnym/oświatowym, prozdrowotnym, proekologicznym, kulturalnym. Od listopada 2019 r. do końca 2021 r. pozytywnie zaopiniowano 16 z 17 złożonych wniosków. 5 z nich złożono w 2021 r. W 2021 r. w ramach wolontariatu pracownicy firmy pomogli przy modernizacji sprzętu komputerowego w przedszkolu, wzięli udział w 5. Światowym Dniu Ubogich w Katowicach oraz w Szlachetnej Paczce, a także zorganizowali zabawę i ognisko z okazji Dnia Ziemniaka dla wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.