Wolontariat pracowniczy w Tchibo – Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firmy od lat realizujące program wolontariatu pracowniczego zauważają jego brak u swoich partnerów – firm działających w tej samej branży czy na tym samym rynku lokalnym. Z tego względu podejmują działania promujące wolontariat, zachęcając tym samym inne firmy do podjęcia inicjatywy. Firma Tchibo Warszawa, prowadząca program wolontariatu w formie konkursu grantowego, stara się rozpowszechniać ideę wolontariatu również poza swoją firmą. Tchibo bierze udział w projekcie „Koalicja Prezesi-Wolontariusze 2011”, promującym aktywność obywatelską. W celu rozpowszechnienia idei wolontariatu, Tchibo wsparło również publikację Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, która przyczynia się do popularyzacji tego tematu w Polsce.