Wolontariat pracowniczy w PKO Banku Polskim

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W PKO Banku Polskim działa program wolontariatu pracowniczego wspierający organizacyjnie, logistycznie i finansowo działania pracowników. W jego ramach pracownicy angażują się w projekty charytatywne. Poprzez specjalną stronę internetową mogą zgłosić projekt lub chęć udziału w którejś z realizowanych już inicjatyw Fundacji PKO Banku Polskiego. Mogą to być projekty m.in. z obszaru kultury, ekologii, sportu, edukacji, zdrowia. Pod patronatem Fundacji organizowane są akcje do udziału, w których zachęcani są wszyscy pracownicy. W 2017 roku odbyły się m.in. ogólnopolska zbiórka żywności dla ubogich i bezdomnych – „Podziel się na Święta”, akcja „Czas dla seniora”, „PKO Bohaterom”, w ramach której pracownicy warszawskich oddziałów Banku, wraz ze swoimi rodzinami, włączyli się m.in. w prace remontowe mieszkania pani Zofii Brączek, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Renia”. Bankowi wolontariusze także spontanicznie podejmują działania. W całym kraju, na mniejszą lub większą skalę, organizują zbiórki niezbędnych rzeczy, pieniędzy. W ubiegłym roku była to m.in. zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z domów dziecka „Daj pisaka dla dzieciaka”. Pracownicy angażują się także w wieloletnie akcje charytatywne banku, adresowane do ogółu społeczeństwa, takie Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, Integracyjne Spotkania Mikołajkowe, charytatywne akcje biegowe „Biegnę dla…” czy PKO Bieg Charytatywny.