Wolontariat pracowniczy w KUKE

Metryka praktyki

Firma: KUKE,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W 2021 r. firma KUKE wdrożyła nowy program wolontariatu pracowniczego, który jest częścią strategii związanej z CSR. W ramach wolontariatu KUKE wspiera działalność charytatywną. Pracownicy-wolontariusze, wykorzystując swoje zdolności, pracują na rzecz potrzebujących, firma wspiera takie inicjatywy oraz pomaga finansowo i organizacyjnie. Do beneficjentów należą powstańcy warszawscy, dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny, seniorzy z Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie, uczestnicy Biegu Niepodległości 2021 oraz lokalna społeczność korzystająca z obszarów leśnych Jabłonna. Efektywność wolontariatu pracowniczego w KUKE była mierzona przy pomocy różnych wskaźników. Wśród nich znalazła się ilość godzin, które przepracowali pracownicy podczas dotychczas zrealizowanych projektów. Wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania firmy i wyniósł łącznie 307 godzin spędzonych na wolontariacie, co daje ponad 38 dni roboczych, czyli prawie dwa miesiące pracy. W pomoc potrzebującym zaangażowało się 44 wolontariuszy, z czego 24 pracowników z 10 różnych departamentów i aż 20 dodatkowych osób z rodzin i przyjaciół zaangażowanej społeczności KUKE.

Wdrożenie wolontariatu pracowniczego w KUKE pozwala na umocnienie relacji między poszczególnymi departamentami. Wspólne zaangażowanie w pomoc potrzebującym niezwykle zbliża do siebie pracowników. Obszary, w których dotychczas pomogli wolontariusze KUKE, to:

  • pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich opiekunom oraz rodzinom,
  • pomoc seniorom w rewitalizacji zieleni w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie,
  • pomoc Powstańcom Warszawskim w postaci przygotowania i dostarczenia świątecznych paczek z jedzeniem wraz z organizacją Polski Czerwony Krzyż,
  • ochrona zdrowia,
  • wsparcie aktywności fizycznej na Biegu Niepodległości na Białołęce,
  • sprzątnięcie obszarów leśnych Jabłonna podczas Biegu Niepodległości na Białołęce.