Wolontariat Pracowniczy w Credit Suisse Poland

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Credit Suisse Poland oferuje pracownikom do 4 pełnopłatnych dni rocznie na wolontariat. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach tzw. wolontariatu kompetencyjnego lub biorą udział w wolontariacie akcyjnym oferując czas i dodatkowe ręce do pracy. Inicjatywa wpisuje się w cele firmy w zakresie budowania inkluzywnej przyszłości i zaspokajania najpilniejszych potrzeb społecznych i środowiskowych. Wolontariat pracowniczy jest ważnym narzędziem do budowania zespołów i współpracy w nowym hybrydowym środowisku pracy. Praktyka wspiera rozwój umiejętności i dba o wellbeing personelu. Wolontariat sprzyja również pozytywnej kulturze pracy, która jest zgodna z naszymi wartościami kulturowymi. W 2022 ponad 1300 pracowników uczestniczyło w ponad 180 wydarzeniach wolontariackich. Wolontariusze angażowali się w programy mentorskie, zajęcia dla młodzieży z obszaru poszukiwania pracy, realizowali projekty marketingowe i analizy danych, które wspierały funkcjonowanie organizacji charytatywnych. Praktyczny wolontariat obejmował pomoc ukraińskim uchodźcom, wsparcie partnera charytatywnego Ekostraz w schronisku dla zwierząt, sadzenie drzew lub sprzątanie terenów zielonych.