Wolontariat pracowniczy w Castorama Polska

Metryka praktyki

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Duże zaangażowanie społeczne pracowników firmy Castorama Polska zainspirowało spółkę do wprowadzenia rozwiązań systemowych z zakresu wolontariatu pracowniczego – w ciągu roku pracownicy mogą wykorzystać 24 godziny na wolontariat w ramach Fundacji Castorama, ale także na rzecz pomocy innym podmiotom. Dodatkowo powołany został Krajowy Koordynator ds. Wolontariatu, który pomaga pracownikom w realizacji projektów. W 2021 roku przeznaczono na ten cel ponad 1000 godzin czasu pracy.