Wolontariat pracowniczy w Aquanet

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

W 2021 r. Aquanet nieco ograniczył aktywność wolontariacką ze względu na pandemię. Niemniej pracownicy w ramach wolontariatu pracowniczego przepracowali na rzecz organizacji pozarządowych 117 godzin, złożyli trzy wnioski grantowe na sumę 15 tys. zł. Uczestniczyli w regularnych akcjach, jak gotowanie dla ludzi w kryzysie bezdomności, w której biorą udział już od czterech lat. Włączyli się też w akcję Sprzątanie Świata, zbiórki rzeczowe czy charytatywną akcję zbierania kilometrów. Co roku firma zbiera informację o liczbie godzinach pracy wolontariuszy. Sukcesywnie firma poszerza zakres prac wolontariackich, wchodząc we współpracę z coraz większą liczbą organizacji pozarządowych. Dodatkowo w strategii przyjmowane są mierniki efektywności, które w procentach określają zwiększenie liczby pracowników zaangażowanych w wolontariat. Firma dzięki wolontariuszom włącza się w rozwiązywanie problemów społecznych, dzięki pomocy niesionej przez wolontariuszy wzrasta też rozpoznawalność firmy odpowiedzialnej społecznie. Wolontariusze są ambasadorami firmy w relacjach z organizacjami pozarządowymi, między pracownikami budują się trwałe więzi, rozwijają też oni nowe umiejętności.