Wolontariat pracowniczy – TU Europa

Metryka praktyki

Firma: TU Europa,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dzieci z Przedszkola Kajtek w Srebrnej Górze (na Dolnym Śląsku) zostały otoczone regularną opieką pracowników TU Europa i od kilku lat firma organizuje dla nich autorską wersję „Szlachetnej paczki” – Europaka dla Przedszkolaka. Pracownicy firmy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, natomiast TU Europa wspiera przedszkole finansowo. W akcję zaangażowało się niemal 70% pracowników. Bazując na entuzjazmie i chęci pracowników do angażowania się w akcje charytatywne, w 2012 roku firma zaprosiła wszystkich do udziału w sztafecie charytatywnej Biegnij po nadzieję, rozgrywanej na trasie i w trakcie wrocławskiego maratonu. Mechanizm udziału w sztafecie był tak skonstruowany, że im więcej osób z firmy zgłosi się do biegu, tym większą kwotą firma wesprze budowę Przylądka Nadziei we Wrocławiu – szpitala dla dzieci z chorobą nowotworową. W sztafecie wystartowało 50 osób z TU Europa, a więc co piąty pracownik.