Wolontariat pracowniczy – TNT Express Poland

Metryka praktyki

Firma: TNT Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Firma kurierska TNT Express podjęła współpracę ze światowym Programem Żywnościowym ONZ w 2002 roku. TNT dzieli się wiedzą z zakresu logistyki i transportu żywności, zbiera fundusze oraz wspiera i promuje inicjatywy mające na celu uwrażliwienie na problem głodu. W 2003 roku uruchomiono dodatkowo Program Wolontariatu dla pracowników. Corocznie w kilku krajach dotkniętych głodem organizowane są 4 trzymiesięczne staże, w ramach których podejmuje pracę 32 wolontariuszy. Nabór kandydatów na dany rok jest wieloetapowy, a procedura naboru rygorystyczna, obejmuje m.in. ocenę motywacji kandydata, testy psychometryczne, analizę referencji od przełożonych. Program jest otwarty dla wszystkich pracowników TNT bez względu na płeć i zajmowane stanowisko. Na czas swojego pobytu na misji zachowują oni wszystkie prawa pracownicze, w tym wynagrodzenie.W 2007 roku udział w programie wzięli po raz pierwszy Polacy – Konrad Lewandowski, specjalista w Dziale Usług Specjalnych TNT Express Poland, odbywał misję w Tanzanii, zaś Bartosz Gaj, Airport Coordinator/Import Coordinator – w Sudanie. Polscy wolontariusze pomagali pracownikom World Food Programme w czynnościach związanych z poprawą standardów kuchni szkolnych, udostępnianiem czystej wody pitnej, utrzymaniem higieny i organizacją żywienia, brali również udział w edukowaniu lokalnych społeczności w tym zakresie oraz pomagali przy modernizowaniu infrastruktury.Po powrocie wolontariusze pełnią rolę ambasadorów programu, na podstawie własnego doświadczenia komunikując lokalne potrzeby i wpływając w ten sposób na kształtowanie i rozwój programu. Ponadto, pisząc bieżące sprawozdania ze swoich staży i dzieląc się z kolegami z TNT informacjami o tym, jak w rzeczywistości realizowany jest program pomocy, skłaniają nierzadko do refleksji nad problemem głodu na świecie. W swej pracy mają do dyspozycji wszystkie wewnętrzne media firmy. Zdając relacje z pobytu, zachęcają oni swoich przyjaciół, kolegów oraz partnerów biznesowych firmy do wsparcia programu. Zdjęcia dokumentujące misję Konrada Lewandowskiego w Tanzanii można było oglądać podczas dziesiątej edycji Międzynarodowego Mityngu w chodzie sportowym „Na Rynek marsz z TNT” oraz otwartego marszu „Dla siebie i dla innych”. Poprzez uczestnictwo w marszu tysiące osób wsparły działania Światowego Programu Żywnościowego ONZ.