Wolontariat pracowniczy – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Wolontariat pracowniczy jest jedną z najważniejszych form działalności prospołecznej w firmie Schenker. Pracownicy firmy angażują się w projekty na tym polu, otrzymując wsparcie ze strony pracodawcy.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez firmę w tym obszarze jest udzielanie takiego wsparcia, które jest najbardziej potrzebne, w sposób, który przyniesie najlepsze efekty. Adresatami działań w ramach wolontariatu pracowniczego w firmie Schenker są przede wszystkim dzieci i młodzież, będące w trudnej sytuacji życiowej.

Często wykorzystywaną formą pomocy przez pracowników wielu oddziałów firmy Schenker jest organizowanie aukcji i loterii dziecięcych prac plastycznych. Dochód z aukcji przeznaczany jest na rzecz pobliskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, z których pochodzą autorzy prac. W trakcie integracyjnego spotkania pracowników i kierowców oddziału Konin w lecie 2004 roku odbyła się loteria fantowa prac wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie.

Latem 2004 roku pracownicy Schenkera zorganizowali i wzięli udział w internetowej aukcji prac plastycznych dzieci ze szkoły w Kolbaczu. W aukcji wzięli udział pracownicy z oddziałów Schenkera w całej Polsce i teraz prace małych malarzy zdobią ściany w wielu pokojach w firmie. Akcja objęła zbiórkę odzieży, przyborów szkolnych, żywności i pieniędzy.

Do przedsięwzięcia dołączyli się także Klienci szczecińskiego oddziału firmy. Pomoc otrzymały dzieci z Kolbacza i okolic. Tradycyjną już formą wsparcia potrzebujących jest tzw. akcja Mikołaje, organizowana z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy z biura zarządu z Warszawy oraz oddziału firmy w Młochowie koło Nadarzyna w 2004 roku obdarowali świątecznymi prezentami prawie 150 dzieci z rodzin patologicznych, będących podopiecznymi Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Towarzystwa Dzieci Ulicy oraz szkoły podstawowej i gimnazjum w Młochowie.

Jednym z programów prowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego jest Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona prowadzony od kilku lat we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe. Program jest adresowany do dorastających wychowanków domów dziecka, rozpoczynających życie na własny rachunek. Pracownicy firmy są konsultantami w Klubie Robinsona, a ich rola polega na współpracy z dziećmi, a dokładniej na zachęceniu ich do zawarcia umowy.

Jej istotą jest wzajemność – Klubowicz, zwany Robinsonem może oczekiwać od Fundacji pomocy, jeżeli sam wykaże się aktywnością dla innych. Praca w fundacji przynosi wiele korzyści wolontariuszom. Jedną z ważniejszych części programu Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona jest opieka nad wolontariuszami sprawowana przez psychologów z fundacji.

Z jednej strony wolontariusze są traktowani jak jej członkowie, dlatego uczestniczą w warsztatach, na których zapoznają się z planami i pomysłami na kolejne miesiące. Z drugiej strony zajęcia z dziećmi są prowadzone pod superwizją psychologów, po której wolontariusze otrzymują informacją zwrotną dotyczącą ich umiejętności, słabych i mocnych stron.

Dodatkowo pracodawca płaci za 4 godziny w miesiącu spędzone na pracy w fundacji, a wyjazdy z dziećmi w czasie godzin pracy są traktowane jak wyjazd w delegację. Bardzo ważną rolę pełni koordynator programu z ramienia firmy Schenker szuka chętnych wolontariuszy, zapewnia finansowanie oraz prowadzi działania promocyjne wśród pracowników.