Wolontariat pracowniczy – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Program Wolontariat Pracowniczy został wprowadzony w PKN ORLEN w roku 2004, jego założeniem było integrowanie pracowników wokół pozytywnych, wartościowych inicjatyw, realizowanych przez Fundację ORLEN Dar Serca lub inne organizacje charytatywne. Działania wolontariuszy stanowią jeden z ważnych elementów kultury korporacyjnej.

Największym przedsięwzięciem realizowanym w ramach wolontariatu pracowniczego jest akcja „Namalujmy uśmiech” zapoczątkowana w roku 2004 przez pracowników Regionu Zachodniego i kontynuowana w latach 2005 – 2006. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców wybranego domu dziecka. Pracownicy PKN ORLEN wyszukują odpowiednie domy dziecka, zbierają informacje o ich potrzebach oraz oczekiwaniach wychowanków, tworzą zestawienia potrzebnych materiałów, jednocześnie

szukając możliwości pozyskania na nie funduszy, ustalają szczegółowy plan działań. W ramach akcji wolontariusze remontują pomieszczenia domów dziecka. Środki finansowe na niezbędne sprzęty do remontu i wyposażenia zapewnia PKN ORLEN.

Ponadto pracownicy organizują własne zbiórki pieniędzy, za które kupują wybrane przez siebie, potrzebne rzeczy. Praca wolontariuszy jest przygotowywana szczegółowo, każdy pracownik przypisany jest do konkretnego zespołu, który ma własne zadania do wykonania. Nad przeprowadzeniem remontu czuwa koordynator. Ponadto prace zespołów wspiera grupa „ekspertów” – specjalistów remontowych, którzy interweniują w sytuacjach trudnych, wymagających większych umiejętności. Podczas prowadzonych akcji umacniają się relacje pomiędzy wolontariuszami, buduje się zgrany zespół ludzi. Pracownicy z różnych oddziałów firmy, z całej Polski mają okazję poznania się od nowej strony – pozabiznesowej, często nawiązują się nowe przyjaźnie i znajomości, które przyczyniają się do dobrej atmosfery w codziennej pracy.