Wolontariat Pracowniczy ORLEN – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

PKN ORLEN – w ramach wolontariatu pracowniczego – umożliwia swoim pracownikom inicjowanie różnych działań. Dzięki wolontariatowi zrealizowano projekty, które przede wszystkim skupiają się na wspieraniu dzieci z domów dziecka oraz ubogich rodzin. Projekty obejmują przygotowanie wyprawek szkolnych (akcja „Zaczarowany Tornister”) czy świąteczne paczki dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, które biorą udział w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową dla firmy. Paczkę otrzymuje każdy uczestnik, zaś nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest fakt, iż jego karta zostanie rozesłana przez firmę wraz ze świątecznymi życzeniami.