Wolontariat pracowniczy Nationale-Nederlanden

Metryka praktyki

Firma: Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Nationale-Nederlanden oferuje swoim pracownikom możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy. Wśród zrealizowanych inicjatyw znajdują się: coaching dla samotnych matek, nauka latania na szybowcach dla młodzieży, remonty w domach dziecka czy olimpiada dla dzieci z niepełnosprawnością. Od kilku lat firma zachęca swoich pracowników do zgłaszania własnych projektów, na których realizację zdobywają granty. Spośród nadsyłanych pomysłów co roku realizowanych jest kilkanaście projektów z kilkudziesięciu zgłoszonych inicjatyw.