Wolontariat pracowniczy MSD

Metryka praktyki

Firma: MSD,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2015

Pracownicy MSD mogą poświęcić do 40 godzin rocznie (5 opłaconych przez pracodawcę dni) na wolontariat pracowniczy: na wybrane przez siebie cele społeczne. Projekty mogą być realizowane indywidualnie oraz przez dowolne grupy pracowników. W planowanie i sam projekt wolontariatu zaangażował się cały Zarząd, a także 130 pracowników (w stosunku do 30 z pierwszej edycji), co dało ponad 1,1 tys. godzin pracy wolontariackiej. Dzięki temu, że pracownicy sami wybierają organizację, na której rzecz pracują, są bardziej zmotywowani do aktywności.