Wolontariat Pracowniczy i akcje społeczne – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Tebodin angażuje się w akcje charytatywne oraz pomaga pracownikom w realizacji akcji spoecznych. W 2011 roku pracownicy zaangażowali się w wolontariat pracowniczy na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Podwórko z warszawskiej Pragi Południe. Stowarzyszenie zajmuje się dziećmi z trudnych środowisk oraz prowadzi poradnie prawną i psychologiczną dla dorosłych. Pracownicy naszej firmy malowali jedno z pomieszczeń, które będzie wykorzystywane jako pokój zabaw dla podopiecznych poradni. Firma zachęca pracowników do takich działań. Pracownicy Tebodin zaangażowali się w wiele akcji i zbiórek dla domów dziecka, fundacji i szpitali. W 2011 roku przy współpracy z Fundacją „Wspólna Droga—United Way” przeprowadzili akcję „Książki dla Powodzian”, które zostały przekazane do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” z Lublina, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” z Raciborza i Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta z Lublina. Zaangażowali się również w zbiórkę ubranek, zabawek i gier dla Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie, dwóch Domów Dziecka w Warszawie nr 12 i nr 16 oraz dla Stowarzyszenia Wspólne Podwórko.  Zebrali również 6 kartonów ubranek i zabawek dla dzieci z Domu Samotnej Matki im. T. Strzembosza. Kolejne 4 kartony zostały przekazane do Domu Dziecka nr 4 na warszawskiej Pradze Południe.