Wolontariat Pracowniczy DobroCzynni

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Grupa Schiever w Polsce zrealizowała działania Wolontariatu Pracowniczego DobroCzynni. Była to już 5 edycja programu. W wolontariacie uczestniczyło 9 jednostek Grupy Schiever w Polsce, w tym sklepy oraz siedziba spółki. Wśród odbiorców znalazły się dzieci, osoby z niepełnosprawnością oraz bezdomne zwierzęta. W działania włączyło się 74 wolontariuszy.