Wolontariat Pracowniczy „DobroCzynni”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Kultywując wartości Grupy Schiever w Polsce (szacunek, energia i niezależność) oraz po to by dzielić się nimi w szczytnym celu z lokalnymi społecznościami potrzebującymi wsparcia, Grupa Schiever w Polsce zrealizowała po raz kolejny w 2021 r. projekt Wolontariatu Pracowniczego „DobroCzynni”. Pracownicy Grupy chętnie angażują się w udzielanie pomocy tym, którzy jej potrzebują najbardziej nawet w trakcie pandemii. Dlatego też część projektów, których nie udało się zrealizować w 2020 r., przełożono na rok 2021. Była to już czwarta edycja, w której DobroCzynni pokazali, że mają wielkie serca. W sumie udział w projekcie wzięło 7 jednostek Grupy Schiever w Polsce (sklepy oraz siedziba spółki). W ramach wszystkich projektów, wśród odbiorców dobroczynności znalazły się dzieci, osoby niepełnosprawne, nieuleczalnie i przewlekle chore ale też bezdomne zwierzęta. Do tego sukcesu przyczyniło się łącznie aż 58 wolontariuszy.