Wolontariat Pracowniczy – DGA

Metryka praktyki

Firma: DGA,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma DGA realizuje Wolontariat Pracowniczy poprzez działania Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, której jest fundatorem. DGA doradza głównie przedsiębiorcom a Fundacja skupia się na wspieraniu przyszłych przedsiębiorców i tych, którzy najbardziej wsparcia potrzebują. Fundacja nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, do którego uczęszcza młodzież będąca pacjentami Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Przygotowano projekt niekonwencjonalnych zajęć dla pacjentów, który ma być terapią na negatywne efekty spowodowane długą obecnością w szpitalu oraz rozłąką z rodziną. Zorganizowano „Kółko teatralne – Oddział Zamknięty”, w którym aktorami zostali pacjenci. Fundacja zorganizowała i opłaciła warsztaty teatralne prowadzone przez aktora P. Grabowskiego, w ramach których zostało przygotowane przedstawienie „Brzydkie Kaczątko” oraz jasełka i zajęcia taneczno-rytmiczne przy muzyce. DGA  w ramach projektu wsparła organizację Pokazu Mody Ekologicznej – poza zebraniem materiałów na stroje, nad pokazem czuwali wolontariusze – pracownicy DGA w osobach wizażystki, stylistki oraz fotografa. Ponadto, dzięki wolontariuszom zorganizowany został wypad na kręgle oraz na targi „Festiwal Sztuki Przedmiotów Artystycznych i Cavaliada”.  Po raz pierwszy w 2011 roku przygotowane zostały także, wspólnie z podopiecznymi szpitala, świąteczne bombki oraz kalendarz na 2012 rok. W ten sposób prace dzieci zostały pokazane publicznie – klientom DGA.