Wolontariat pracowniczy – Commercial Union Polska

Metryka praktyki

Firma: Commercial Union,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Główną cechą charakterystyczną programu wolontariatu biznesu w Commercial Union jest różnorodność podejmowanych inicjatyw, dzięki czemu pracownicy firmy mogą angażować się w działania wolontariackie w wielu wybranych przez siebie dziedzinach, co zdecydowanie zwiększa ich motywację. Akcje realizowane w ramach programu obejmują trzy obszary tematyczne: promocja zdrowia, pomoc środowiskom lokalnym, pomoc zwierzętom. Działania te często łączone są z wydarzeniami w firmie, takimi jak np. wyjazdy integracyjne.

W 2008 r. w program wolontariatu pracowniczego w CU zaangażowanych było ponad 130 pracowników, podczas gdy w 2001 r. udział w programie wzięło zaledwie 6 osób. To doskonale obrazuje rozwój programu i rosnące zaangażowanie pracowników. Chętnie przyjmują oni rolę inicjatorów poszczególnych akcji – ok. 25% projektów to realizacja pomysłów pracowników. Pozostałe inicjatywy to wynik współpracy CU z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.

W ramach rozwoju programu CU w 2008 r. stworzyła również oddzielną stronę w intranecie, poświęconą wolontariatowi pracowniczemu, na której ogłaszane są prowadzone akcje. Także sami pracownicy mogą tą drogą zgłaszać własne projekty i pomysły. Intranet przyśpiesza komunikację i przepływ najważniejszych informacji, a także ułatwia pracownikom zaangażowanie się w działania wolontariackie.