Wolontariat pracowniczy – Cadbury Wedel

Metryka praktyki

Firma: Cadbury Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Pracownicy Cadbury Wedel otrzymują merytoryczną i finansową pomoc w realizacji programów wolontariackich. Firma wspiera autorskie projekty: „Od Serca Pomagamy Innym” w ramach którego zrealizowano 8 projektów (m.in. wyjazdy wakacyjne dla dzieci z lokalnych stowarzyszeń i domów dziecka, połączone z programem kształcenia umiejętności społecznych i doskonalenia języka angielskiego, wsparcie dla dzieci i młodzieży niedosłyszących, stowarzyszenia dorosłych dzieci alkoholików, interwencyjnego ośrodka dla dzieci porzuconych).

Dzięki programowi „Kto w moim sąsiedztwie potrzebuje pomocy” zebrano 150 paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących.

Pracownicy firmy przebiegli ponad 126 kilometrów w „Maratonie Warszawskim w słusznej sprawie”, za każdy kilometr firma przekazała pieniądze na cel wskazany przez maratończyków.

„IT-S-PORT FOR POLSKA” – program współpracy z wolontariuszami z Wielkiej Brytanii zaowocował powstaniem nowej, w pełni wyposażonej sali komputerowej dla dzieci ze stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” oraz „Moje Słoneczko” we Wrocławiu.

W 2006 roku dwoje Polaków w ramach wolontariatu pracowniczego wzięło udział w projekcie, mającym na celu poprawę życia farmerów pracujących na plantacjach ziarna kakaowego w Ghanie. Po powrocie pracownicy Cadbury Wedel zorganizowali zbiórkę funduszy na budowę kolejnej studni oraz kampanię edukacyjną na ten temat.