Wolontariat pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Firma Rödl & Partner w ramach wolontariatu pracowniczego bierze udział m.in. w akcjach charytatywnych Szlachetna Paczka, Wielka Draka dla Dzieciaka oraz Fundacja Polska Jutra.