Wolontariat pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: Alcatel-Lucent, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy, Coca-Cola HBC Polska, Danone, DB Schenker, Henkel Polska, L'Oréal Polska, NUTRICIA Polska, Oracle Polska, Polkomtel, Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland, ProLogis, Spolita PR, Tchibo, Timberland/MIG Group,
Branża: IT, Telekomunikacja, Finanse, FMCG, Transport i logistyka, Przemysł chemiczny, Farmaceutyka, Konsulting, Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2010

W roku 2010 wśród zgłoszonych praktyk w dziedzinie wolontariatu pracowniczego najwięcej było wewnętrznych konkursów grantowych: pracownicy mogli zgłaszać swoje pomysły i starać się o wsparcie finansowe na ich realizację. Do zespołów składających wniosek lub realizujących pomysły mogły wchodzić także osoby spoza firmy. Takie są założenia konkursu organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Wolontariat jest super!” oraz programu „Wolontariusze HOPE” firmy NUTRICIA. Dla firmy Henkel z kolei ważne jest, aby we wniosku grantowym pracownicy wskazali charakter swojego osobistego zaangażowania w projekt – to podstawowy warunek otrzymania wsparcia od firmy. W wypadku większości konkursów wnioski oceniały specjalne kapituły lub rady programowe, a w wypadku organizowanego przez Polkomtel konkursu „Zmieniaj świat” zgłaszane projekty oceniali sami pracownicy na Planecie Plusa. Wsparcie finansowe w ramach konkursów grantowych dla pracowników wahało się od 3 do 15 tysięcy złotych.

Firmy zapewniają też wsparcie merytoryczne podczas realizacji zwycięskich projektów. Do koordynacji programu „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!” wyznaczany pljest opiekun, który udziela wsparcia wolontariuszom. W programie Coca-Coli HBC Polska „Wolontariusz po radosnej stronie życia” oferowana jest pomoc specjalistów z Centrum Wolontariatu, którzy mogą podpowiedzieć, jak efektywnie zrealizować pomysły.

Firmy dostrzegają, że wolontariat pracowniczy silnie integruje i motywuje pracowników, dlatego stosują rozmaite zachęty i udogodnienia. Citi Handlowy w ramach programu wolontariatu pracowniczego oferuje m.in. dodatkowy dzień wolny w roku na tę aktywność, a także system wspomagania wolontariatu (VMS), dzięki któremu wolontariusze mogą wyszukać interesujące ich działania.

Firmy chcą umożliwiać angażowanie się w wolontariat także pracownikom spoza głównych siedzib. Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland w ramach konkursu dla pracowników postawiła na przedstawicieli handlowych: mogą oni działać lokalnie, w swoich społecznościach i na te działania pozyskiwać wewnętrzne granty. Pracownicy działu sprzedaży z różnych oddziałów i platform sprzedaży firmy Danone odwiedzali organizacje, które dostawały wsparcie w ramach programu „Podziel się posiłkiem”. A później podczas imprezy integracyjnej startowali w różnych konkurencjach sportowych i zdobywali dla odwiedzanych wcześniej organizacji punkty, które wymieniane były na sprzęt kuchenny. DB Schenker swoje projekty wolontariackie realizuje we wszystkich oddziałach firmy w Polsce. Dodatkowo w związku z niektórymi angażuje klientów oraz współpracujących z nią przewoźników i kurierów.

Pracownicy nadal chcą też po prostu angażować się w pomoc, która wymaga cięższej pracy fizycznej, zorganizowania zespołu i zrobienia czegoś razem dla jakiejś grupy społecznej albo organizacji. 13 pracowników firmy Oracle Polska w ciągu jednego dnia pomalowało świetlicę szpitala klinicznego w Warszawie. Ponadto wyposażyli ją w meble, zabawki i niezbędne urządzenia. Firma ProLogis odnowiła zalany budynek terapeutyczny Fundacji Synapsis ynapsis : 21 osób – niemal połowa wszystkich pracowników firmy – pomalowało 7 sal i ułożyło w nich wykładzinę.

Swoje doświadczenie i osobiste zaangażowanie oferują też pracownicy bydgoskiego biura firmy Alcatel-Lucent. W ramach programu „Lepszy start – spełnione w działaniu” doświadczeniami dotyczącymi autoprezentacji dzielili się z młodymi kobietami zagrożonymi ubóstwem i marginalizacją. Aby zaszczepić w dzieciach z ognisk TPD na warszawskiej Białołęce i w Pruszkowie pragnienie osobistego rozwoju, obudzić zainteresowania i zmotywować do działania – pracownicy L’Oréal organizują prezentacje ciekawych zawodów, na które zapraszani są wybitni specjaliści z odpowiednich dziedzin. Pracownicy zakładu produkcyjnego firmy NUTRICIA tworzą nawet wspólnie na początku każdego roku „Kalendarz Supporting Life w Opolu” – plan działań charytatywnych na rzecz dzieci z domu dziecka w Tarnowie Opolskim. W każdym miesiącu jest jedno wydarzenie, za którego organizację odpowiada konkretny dział. Pracownicy sami ustalają temat spotkania z dziećmi i sposób jego realizacji.

Firma Timberland/MIG Group w ramach wolontariatu pracowniczego realizuje globalne cele redukcji emisji CO2, dlatego angażuje się w sadzenie drzew i regenerację obszarów naturalnych. W 2010 roku w ramach projektu „Pieniny małe” zostały wykonane prace porządkowe oraz regeneracja podmytych szlaków po wiosennej powodzi.

Pracownicy firmy Spolita PR w ramach wolontariatu pracowniczego realizowali projekt „Radom. Lokalnie współpracujemy razem!”, którego celem było rozpropagowanie idei społecznej odpowiedzialności wśród przedstawicieli lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych. Podczas 5 spotkań reprezentanci obu sektorów mieli możliwość wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami na rzecz społeczności lokalnej.

Działania w ramach wolontariatu pracowniczego są coraz lepiej zorganizowane. Widać też, że ich pomysłodawcy i realizatorzy chcą coraz bardziej odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Wolontariat pracowniczy to praktyka mocno zakorzeniona w większości firm, znajdująca coraz lepsze zrozumienie wśród pracowników, a dla pracodawców – coraz bardziej skuteczny sposób na zmotywowanie i zintegrowanie zespołu. Zobaczymy, jakie działania w tym zakresie podejmą firmy w roku 2011 – Europejskim Roku Wolontariatu.