Wolontariat pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: Aviva, Bank Gospodarstwa Krajowego, BRE Bank, British American Tobacco Polska Trading, DB Schenker, GlaxoSmithKline, Grupa TP (Orange Polska), Grupa Warta, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, Kredyt Bank - Grupa Warta, Microsoft, PKN Orlen, Provident Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland, UPS Polska,
Branża: Finanse, FMCG, Transport i logistyka, Farmaceutyka, Telekomunikacja, IT, Energetyka, Surowce i paliwa, Motoryzacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Z roku na rok popularność wolontariatu pracowniczego w Polsce rośnie. Firmy odkryły w wolontariacie nie tylko nowoczesne narzędzie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, ale też wsparcie dla budowania kultury korporacyjnej, opartej na wartościach społecznej odpowiedzialności. Firma Microsoft, która od 2009 r. prowadzi program wolontariacki „Dobre okienk@ – Otwórz się na dobre” (pracownicy edukują na temat bezpieczeństwa w sieci oraz wspierają organizacje pozarządowe), wśród korzyści wymienia: budowanie wizerunku firmy, integrację pracowników, wzmocnienie umiejętności komunikacji interpersonalnej czy uruchomienie nowych kanałów komunikacji nieformalnej.

W bardzo wielu przypadkach programy wolontariatu powstały w wyniku inicjatywy oddolnej – z inspiracji pracowników, którzy w ten sposób pragną zwiększyć wkład swojej firmy w życie społeczności, w której funkcjonuje, i nadać dodatkowy sens wykonywanej przez siebie pracy. W odpowiedzi na postulaty pracowników uruchomiono programy wolontariackie m.in. w Kompanii Piwowarskiej („Ekipa nie tylko od święta”) oraz w firmie Provident („Tak! Pomagam”). W firmie British American Tobacco wolontariat został wprowadzony w efekcie dialogu społecznego, w toku którego pracownicy wyrazili przekonanie, że firma powinna umożliwić im takie działania.

Niezależnie jednak od motywacji, przytaczane tu przykłady wolontariatu pracowniczego są dowodem na to, że połączenie wysiłków pracowników, zasobów firmy i wiedzy oraz doświadczenia organizacji pozarządowych, umożliwia pokonywanie wielu problemów społecznych i środowiskowych w sposób ponadprzeciętnie efektywny. Pracownicy firm wspierają lokalne szkoły czy przedszkola (m.in. w ramach konkursu „Wolontariat jest super!” Banku Gospodarstwa Krajowego), szpitale (np. w programie „W trosce o innych” Grupy TP wolontariusze firmy m.in. organizują czas wolny dzieciom w szpitalach), domy dziecka (np. program „TAK od serca” Kredyt Banku i WARTY), organizacje pozarządowe (w UPS Polska złożona z pracowników Komisja ds. Działalności Społecznej przyznaje dotacje lokalnym organizacjom), domy pomocy społecznej (jeden z odbiorców projektów realizowanych przez wolontariuszy GlaxoSmithKline), a także realizują projekty służące ochronie środowiska (np. pracownicy DB Schenker zagospodarowują tereny zielone oraz edukują młodzież na temat ekologii).

Co ciekawe, w wolontariackie inicjatywy angażują się nie tylko pracownicy danej firmy, ale też klienci i dostawcy (te grupy zdołała zaangażować firma DB Schenker w ramach programu „Czas Pomagania”), bądź też zaproszeni do współpracy pracownicy innych firm (np. wspólne akcje wolontariuszy Grupy TP z wolontariuszami Accenture oraz Leroy Merlin).

Często spotykaną formą wsparcia działań pracowników jest przyznawanie dotacji na realizację zgłaszanych przez nich projektów. Taki system prowadzi m.in. Toyota Motor Manufacturing Poland w ramach programu „PoMOC z Toyoty”. Podobnie działa BRE Bank, który wspólnie z Fundacją BRE Banku uruchomił program „Zróbmy razem coś dobrego”. Również na zasadzie wyboru dotowanych projektów działa program „Kto na ochotnika – wolontariat w Avivie”. Konkurs na najlepsze projekty prowadzi także ING Bank Śląski („Dobry pomysł”), który dofinansowuje projekty pracowników za pośrednictwem Fundacji ING Dzieciom.

Oryginalny sposób realizacji inicjatyw przez pracowników wprowadził PKN Orlen – w ramach akcji „Spełniamy marzenia” ogłoszono konkurs na pocztówki przygotowywane przez podopiecznych rodzinnych domów dziecka. Aby stać się posiadaczami pocztówek i uzyskać specjalny „Certyfikat Wolontariusza”, pracownicy firmy musieli spełnić marzenia autorów prac. Wymienione przykłady pokazują tylko fragment różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez pracowników firm prowadzących programy wolontariatu pracowniczego.

Wydaje się, że idea wolontariatu znalazła stałe miejsce w kulturach wielu przedsiębiorstw i zyskuje coraz większą popularność. Spodziewamy się, że rok 2010 przyniesie kolejne cenne inicjatywy z tego obszaru.

Firmy, których praktyki z zakresu wolontariatu pracowniczego znalazły się w Raporcie z 2009 roku:
Aviva, Bank Gospodarstwa Krajowego, BRE Bank SA, British American Tobacco Polska, DB Schenker, GlaxoSmithKline, Grupa TP, ING Bank Śląski S.A., Kompania Piwowarska S.A., Kredyt Bank S.A., Microsoft, PKN Orlen S.A., Provident, Toyota Motor Manufacturing Poland, TUiR WARTA S.A., UPS Polska.