Wolontariat pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: Budimex,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Budimex, poprzez wolontariat pracowniczy, od lat angażuje się w pomoc lokalnej społeczności w pobliżu kontraktów, które realizuje. ‎Po zakończeniu budowy pracownicy w ramach wolontariatu starają się zostawić coś trwałego i dobrego dla ludzi i ‎społeczności, żyjących w sąsiedztwie zrealizowanego kontraktu. Akcje przybierają najrozmaitsze formy, takie jak np.: wsparcie lokalnych organizacji dobroczynnych, modernizacje domów dziecka, szkół integracyjnych/specjalnych, domów opieki/seniora, pomieszczeń szpitalnych; organizacja różnorodnych zbiórek (pieniędzy, książek, produktów, materiałów budowlanych), realizacja nasadzeń, sprzątanie terenów zielonych; coroczny udział w programie „Szlachetna Paczka” i wiele innych. Miernikiem praktyki jest liczba akcji oraz liczba beneficjentów.