Wolontariat pracowniczy

Metryka praktyki

Firma: TIM,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Od drugiej połowy 2019 r. pracownicy firmy TIM mogą zgłaszać propozycje działań z zakresu wolontariatu pracowniczego, które firma wesprze organizacyjnie lub finansowo. Przez ponad 2 lata nabór wniosków odbywał się co kwartał. Od jesieni 2021 r. jest prowadzony w sposób ciągły. Beneficjentami mogą być: organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje), instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej itp.), inne osoby i organizacje potrzebujące wsparcia. O wyborze inicjatyw, które wesprze firma, decyduje wewnętrzna komisja. Preferowane są lokalne społeczności prowadzące działania o charakterze edukacyjno-oświatowym, prozdrowotnym, proekologicznym, kulturalnym, pomocowym. W 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 22 z 24 złożonych wniosków. Gros z nich dotyczyło działań na rzecz uchodźców z Ukrainy (szerzej opisane w praktyce „TIM dla Ukrainy”). Pozostałe zrealizowane wolontariaty dotyczyły wymiany niesprawnego oświetlenia w szkolnej sali gimnastycznej, remontu mieszkania zniszczonego przez zalanie itp.