Wolontariat jest super!

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program Wolontariat jest super! w Banku Gospodarstwa Krajowego jest jednym z elementów wolontariatu pracowniczego. Dzięki akcjom pracownicy pomagają w różnych instytucjach (domy dziecka, hospicja, szkoły, DPS-y, ośrodki wychowawcze). Wolontariusze rozpoznają potrzebę i współpracując, organizują działania na rzecz placówki. Wspólne akcje służą podopiecznym oraz integrują i inspirują pracowników. Działania te wzmacniają więź pracowników z organizacją, zwiększają świadomość znaczenia zaangażowania społecznego. Zdecydowanie przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Na podstawie złożonych wniosków wolontariackich w systemie informatycznym, firma miała informację ilu pracowników zaangażowało się w dany projekt (wymagana liczba zgodnie z regulaminem to minimum 4 pracowników do jednego projektu). Na podstawie tego samego systemu firma uzyskała informację o liczbie podopiecznych w danym projekcie. Firma zrealizowała 54 projektów. W projektach wolontariackich uczestniczyło ponad 500 pracowników. Firma pomogła prawie 7000 potrzebującym. Firma pomogła w organizowaniu warsztatów dla podopiecznych DPS i osób niepełnosprawnych, prowadziła remonty świetlic środowiskowych czy sal edukacyjnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Wolontariusze zorganizowali zajęcia edukacyjne z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dodatkowo jeden z projektów polegał na odnowieniu „pokoju pożegnań” w jednym z warszawskich szpitali. W tym miejscu rodzice mogą godnie pożegnać się ze swoim zmarłym dzieckiem. Dzięki projektowi „Wolontariat jest super” do jednego z hospicjum i domów pomocy społecznej trafił potrzebny sprzęt rehabilitacyjny.