Wolontariat jest super – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Konkurs „Wolontariat jest super!” popularyzuje ideę wolontariatu oraz angażuje pracowników w działania na rzecz własnego otoczenia, rozwoju społeczności lokalnych i pomocy grupom potrzebujących. Celem konkursu jest realizacja projektów wolontariackich zgłoszonych przez pracowników BGK, a realizowanych przez zespoły wolontariackie. W ich skład, poza pracownikami Banku, mogą wejść członkowie rodzin pracowników oraz inne osoby zaproszone do udziału w przedsięwzięciu. Zespoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację opracowanych przez nich zadań. Wnioski złożone przez zespoły wolontariackie ocenia Kapituła konkursu składająca się z ekspertów zajmujących się tematyką wolontariatu. W Kapitule zasiadają Marta Pokutycka ‒ Mądrala (Cadbury Wedel), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu) oraz przedstawiciel Gabinetu Prezesa BGK (w tym roku Dyrektor GP Barbara Toman). Spośród nadesłanych projektów Kapituła wybiera te spełniające wymogi formalne zawarte w karcie oceny, a więc: ‒ pomysł na projekt, czyli oryginalność i spójność projektu ‒ przydatność projektu dla odbiorców ‒ zaangażowanie wolontariuszy: liczba wolontariuszy i ich rola w projekcie ‒ klarowność i uzasadnienie budżetu. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofi nansowania podejmuje Zarząd Fundacji
BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.