Wolontariat integracyjny „Działamy razem. Pomagamy” – PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Ideą wolontariatu PKN ORLEN są wspólne działania w oparciu o Wartości Koncernu: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wolontariat ma na celu podniesienie poziomu zaangażowania pracowników i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracownicy łączą spotkania szkoleniowo- integracyjne z pracą na rzecz potrzebujących, sami rozpoznają potrzeby lokalnej społeczności i zgłaszają je do programu wolontariatu integracyjnego „Działamy razem. Pomagamy”. Inicjują i przygotowują przedsięwzięcie, aby wspólnie je zrealizować.

Wolontariusze ORLENu w ramach integracji swoje działania kierowali przede wszystkim do dzieci – dzieląc się z nimi wiedzą, umiejętnościami, przygotowując warsztaty tematyczne czy związane z zainteresowaniami – organizacja pikniku żeglarskiego. Nie zabrakło również działań remontowych, podczas których zbudowano boisko do gry w piłkę oraz przeprowadzono prace ogrodowo – porządkowe na rzecz Świetlicy Środowiskowej w Reszlu. W ramach troski o środowisko zorganizowano spływ kajakowy rzeką i uprzątnięto ją po sezonie letnim.

Łącznie w działaniach wzięło udział ponad 760 wolontariuszy, którzy wsparli ponad 260 beneficjentów. Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze zauważyli poprawę relacji miedzy pracownikami w swoich zespołach.

Korzyści z przeprowadzonych działań to między innymi:

  • zapoznanie dzieci z podstawami żeglarstwa, bezpieczeństwem na wodzie, zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracami bosmańskimi (techniki wiązania węzłów żeglarskich),
  • uporządkowanie ogrodu wokół wiejskiej świetlicy środowiskowej, przygotowanie miejsca na ognisko i zbudowanie boiska do siatkówki plażowej, piaskownicy oraz pawilonu ogrodowego. Organizacja konkursu plastycznego dla najmłodszych, rozgrywek siatkarskich na nowym boisku,
  • w ramach pikniku EKO – Zdobywcy, podzielenie się wiedzą na czterech stacjach tematycznych: ochrona środowiska, energetyka, bezpieczeństwo i zdrowie.
  • wyremontowanie świetlicy w Domu Dziecka w Reszlu oraz przeprowadzenie warsztatów: kulinarnych, tanecznych i sportowych,
  • zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Regą i posprzątanie jej po sezonie letnim. Na odcinku 10 km zebrano kilka worków śmieci propagując postawy pro-ekologiczne wśród mieszkańców lokalnej społeczności.