Wolontariat ING – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program wolontariatu pracowniczego – Wolontariat ING – realizowany jest przez ING Bank Śląski od stycznia 2006 roku ze wsparciem Fundacji ING Dzieciom. W Regulaminie pracy został zamieszczony zapis o ośmiogodzinnym czasie pracy na działania wolontariackie. W banku działa 1700 wolontariuszy. Łączna kwota grantów udzielonych na realizację projektów wynosi 254 tys. zł. Po stronie banku za koordynację programu odpowiada Wydział PR i Komunikacji Wewnętrznej. Decyzje w sprawie programu wolontariatu pracowniczego podejmuje wspólnie Biuro Zarządu Banku, Zarząd Fundacji ING Dzieciom oraz HR, jeśli występuje taka potrzeba. Koordynacja pracownika Wydziału PR i Komunikacji Wewnętrznej polega na opracowywaniu planów działań, promowaniu wolontariatu, stałym kontakcie z wolontariuszami, którzy wszystkie wnioski kierują do ww. pracownika, kontroli rozliczeń finansowych akcji i dostarczaniu relacji oraz podsumowań z przeprowadzonych działań. Pracownik wydziału prowadzi ewidencję akcji, rekomenduje nowe rozwiązania, obsługuje specjalny serwis w intranecie. Program wolontariatu realizowany jest poprzez kilka działań. Dobry Pomysł – konkurs na inicjatywy wolontariackie (w 2012 roku – 47 projektów). Inicjatywy doraźne – akcje wolontariackie odbywające się w ciągu roku poza konkursem, weryfikowane w trybie pilnym przez Fundację ING Dzieciom (w 2012 roku – 27 inicjatyw). Globalne Wyzwanie – największa globalna inicjatywa społeczna ING, polega na organizacji akcji wolontariackich na rzecz dzieci na całym świecie. W Polsce tradycyjnie wolontariusze czytają dzieciom książkę wydaną przez bank „Lucjan. Lew, jakiego nie było” i wręczają bezpłatne egzemplarze dzieciom. Wolontariusze odwiedzają świetlice środowiskowe, biblioteki szkolne i publiczne, domy dziecka, oddziały szpitalne. W 2012 roku 850 osób zaangażowało się, przekazując dzieciom ponad 3600 książek. Mikołaj/Gwiazdka z ING – polega na przygotowaniu przez wolontariuszy imiennych paczek świątecznych dla dzieci z ochronek, świetlic środowiskowych, szpitalnych oddziałów dziecięcych, domów dziecka, rodzin ubogich (w 2012 roku – 2 tys. sztuk). Paczki są wręczane dzieciom podczas uroczystych spotkań.

Wiecej informacji