Wokół nas – Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

W czasie 3 edycji programu grantowego Wokół nas zrealizowanych zostało ponad 200 projektów. Celem programu firmy Provident jest poprawa jakości życia poprzez rozpoznanie potrzeb lokalnych społeczności i pomoc w najpilniejszych sytuacjach po konsultacjach z lokalnymi władzami. Projekt objął zasięgiem 8 regionów Polski, a jego budżet wyniósł 500 tys. zł.