Woda dla miasta – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firmie CEMEX udało się również wytworzyć wartość dodaną dla środowiska i społeczeństwa poprzez stworzenie na terenie kopalni kredy CEMEX w Chełmie ujęcia wody „BARIERA”. Powstało ono w celu odwodnienia złoża na potrzeby prawidłowej eksploatacji kredy używanej do produkcji cementu. Obecnie ujęcie należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i dostarcza ok. 80% wody dla miasta i okolic. Współpraca przynosi korzyści zarówno cementowni, jak i mieszkańcom Chełma i okolic, którzy korzystają ze świeżej, pitnej wody.