Wkład w rozwój regionu

Metryka praktyki

Firma: Zarząd Transportu Metropolitalnego,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Zrównoważone miasta
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Zarząd Transportu Metropolitalnego (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) w ramach wkładu w rozwój regionu ogłosił w 2021 r. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, który określa sposób organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Wkład ZTM w rozwój regionu opiera się na współpracy z 40 gminami należącymi do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 15 gminami ościennymi niezrzeszonymi w GZM na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz wyrównania szans w zakresie dostępności do usług komunikacyjnych dla mieszkańców samorządów słabszych ekonomicznie.