Wizyty Najwyższego Kierownictwa w poszczególnych zakładach produkcyjnych CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Wizyty Najwyższego Kierownictwa w poszczególnych zakładach produkcyjnych CEMEX poświęcone są wyłącznie sprawom BHP. Prezes oraz członkowie Zarządu i dyrektorzy odwiedzają minimum 2 zakłady w miesiącu. Rozmawiając z pracownikami, swoim przykładem pokazują, że kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe. Szczegóły dotyczące odbytych wizyt oraz wnioski z nich wynikające przedstawiane są w trakcie comiesięcznych spotkań poszczególnych pionów biznesowych.