Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój CSR
Dokument źródłowy: Raport 2013

W lutym 2010 roku Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała dokument „Vision 2050. The new agenda for business”. Firma PwC rozpoczęła realizację inicjatywy na gruncie polskim. Po blisko półtorarocznym procesie angażującym w 14 sesjach konsultacyjnych i debatach eksperckich ok. 150 przedstawicieli różnych środowisk branżowych, 28 maja 2012 roku miała miejsce inauguracja raportu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Towarzyszyło jej podpisanie „Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” przez przedstawicieli najwyższego kierownictwa 46 polskich przedsiębiorstw. Opracowany raport wskazuje na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. W Ministerstwie Gospodarki 28 lutego 2013 roku zainicjowano II etap projektu, w ramach którego ruszyła współpraca biznesu i administracji w wybranych obszarach tematycznych „Wizji”. Do grona sygnatariuszy „Wizji” dołączyły kolejne firmy. Celem dalszych prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań wobec współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych dla biznesu. Inicjatywie patronują Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.