Win with Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Capgemini wspólnie z Fundacją Menedżerowie Jutra MOFFIN realizuje projekt Win with Capgemini. Jego celem jest wypracowanie modelu zatrudniania osób niewidomych w firmie. W związku z tym zidentyfikowano stanowiska, na których można zastosować technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością wzrokową, przeprowadzono rekrutację i zatrudniono 2 osoby. Ponadto wypracowane zostały wytyczne dotyczące identyfikacji stanowisk, ich adaptacji do pracy, mechanizmu rekrutacji uwzględniającej specyfikę związaną z niepełnosprawnością wzrokową oraz przygotowano pakiet szkoleń wewnętrznych dla współpracowników zatrudnianych osób. Podjęte działania już na tym etapie przyczyniły się do wzrostu świadomości pracowników w zakresie niepełnosprawności. Długoterminowa strategia firmy ma na celu zbudowanie modelu, który w przyszłości umożliwi rekrutację większej liczby pracowników niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy!