Wiki PGE – wewnętrzna baza wiedzy dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2015

Grupa PGE zatrudnia ponad 38 tys. osób w ponad 200 lokalizacjach w całym kraju – często są to specjaliści w wąskiej dziedzinie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o Grupie i elektroenergetyce, aby lepiej rozumieć biznes i organizację oraz podzielić się własną wiedzą. Brakowało im miejsca, gdzie mogliby samodzielnie przekazać swoją wiedzą na większą skalę i czerpać z doświadczenia współpracowników. Dzięki Wiki PGE – wewnętrznej bazie wiedzy dla pracowników uzyskali oni możliwość aktywnego korzystania z rozwiązania informatycznego Wiki w intranecie Grupy. Jest to miejsce stworzone na potrzeby dzielenia się wiedzą – usystematyzowane i skategoryzowane kompendium tworzone przez pracowników dla pracowników. Mogą tam samodzielnie zamieszczać stworzone przez siebie hasła oraz czytać, komentować i oceniać przydatność haseł utworzonych przez innych.