Wiem, że warto się uczyć

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2017 r. Henkel Polska i Fundacja „Przyjaciółka” po raz dziesiąty przyznały stypendia naukowe uczniom będącym wychowankami domów dziecka w ramach programu „Wiem, że warto się uczyć”. Szanse edukacyjne wychowanków powierzanych pod opiekę domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też, nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans dzieci z placówek opiekuńczych poprzez niwelowanie różnic w zakresie dostępu do edukacji. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach wsparcie finansowe wysokości 385 tys. zł otrzymało ponad 300 uczniów, osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się innymi osiągnięciami.