Wielka zbiórka odpadów IKEA Retail

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach akcji Wielka zbiórka odpadów IKEA Retail zachęca klientów do przynoszenia odpadów (makulatury, butelek PET, puszek aluminiowych, a także zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego) i oddawania ich do utylizacji. Firma oferuje w zamian sadzonki roślin różnych gatunków, zależnych od pory roku. Ich liczba jest uzależniona od ilości dostarczonych przez klientów odpadów.