WiedzoDzielnia

Metryka praktyki

Firma: Mars Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 r. pracownicy firmy Mars Polska zrealizowali razem z Fundacją Pro NGO projekt WiedzoDzielnia: przeprowadzili 13 darmowych szkoleń z tematyki biznesu, prezentując m.in. trendy i nowoczesne metody zarządzania projektami. Warsztaty były okazją do podniesienia kompetencji pracowników organizacji pozarządowych, zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju działalności. Duży nacisk został położony na zdobywanie wiedzy niezbędnej do efektywnego nawiązywania współpracy z biznesem. Przygotowanie projektu i jego realizacja trwały 4 miesiące. Aktywnie zaangażowanych było w niego 17 wolontariuszy – pracowników Mars, którzy przeprowadzili szkolenia m.in. z zakresu marketingu i zarządzania. W warsztatach wzięło udział łącznie 170 organizacji pozarządowych. Projekt „WiedzoDzielnia” stworzył okoliczności do podniesienia kompetencji pracowników organizacji pozarządowych poprzez zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności. Był okazją dla lokalnych organizacji, aby dzięki uczestnictwu w spotkaniach, zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże podnieść efektywność pracy. „WiedzoDzielnia” to przykład tego, jak w efektywny i atrakcyjny sposób połączyć ideę wolontariatu, zachęcając pracowników do wykorzystania swojego potencjału, wiedzy i kompetencji w słusznej sprawie. Projekt pomógł też odpowiedzieć na potrzeby organizacji pozarządowych i sprawił, że biznesowe know how, może przełożyć się na wsparcie społeczności. Szkolenia zwiększyły praktyczną wiedzę przedstawicieli organizacji pozarządowych na określone tematy – co potwierdzały m.in komentarze uczestników oraz pokazały nowe obszary i możliwości (potencjał) dla rozwoju NGO.

https://pro-ngo.pl/firma-mars-i-jej-wspolpracownicy-profesjonalizuja-ngosy/