„Wiedza dziś – sukces jutro” – GZE Vattenfall

Metryka praktyki

Firma: Vattenfall Poland,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Przedsiębiorczości zostały przeprowadzone specjalistyczne szkolenia z nauczania przedsiębiorczości. Udział w nich wzięli wszyscy nauczyciele gliwickich liceów. Program szkolenia poza metodyką nauczania obejmował także szczegółowe zasady prowadzenia lekcji z wykorzystaniem podręczników do przedsiębiorczości, także zakupionych przez GZE (Górnośląskie Zakłady Elektroenergetyczne). Ofiarowany każdemu uczniowi komplet zawierał podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz prezentację multimedialną na CD. W ramach programu powstała również w Gliwicach kawiarenka internetowa, w której wszystkie osoby pozostające bez stałego zatrudnienia mogą bezpłatnie przeszukiwać oferty pracy, założyć internetowe konto pocztowe oraz wydrukować CV.Od października we wszystkich szkołach uczestniczących w akcji firma rozpoczęła cykliczne wykłady prowadzone przez wybitne postaci świata polityki, biznesu i reklamy.

W trakcie uroczystej gali, będącej pierwszym podsumowaniem programu, na ręce dyrektorów szkół przekazano ufundowane przez GZE rzutniki do folii oraz komplety materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Powstała także strona internetowa poświęcona programowi WDSJ. Od grudnia 2004 uczniowie mogą się dowiadywać na bieżąco ze strony WWW o działaniach podejmowanych w ramach akcji, mogą na forum dyskusyjnym omówić poruszane podczas wykładów zagadnienia oraz skonsultować z rówieśnikami własne pomysły.