Wiedza do Potęgi

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2018 roku Fundacja BGŻ BNP Paribas wraz z Fundacją Ocalenie uruchomiły program Wiedza do Potęgi mający na celu pomoc młodzieży uchodźczej w kontynuacji nauki w nowym miejscu oraz w odnalezieniu się w polskim systemie edukacyjnym.

W Polsce przebywa wielu migrantów z Ukrainy, Czeczenii, Syrii czy Iraku. Potrzebują wsparcia w zaaklimatyzowaniu się nowych realiach. Szczególnej opieki potrzebują dzieci i młodzież z rodzin imigranckich, którym grozi przerwanie edukacji z powodu traumatycznych doświadczeń, trudności w odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym, czy dłuższej przerwy w nauce.

Uczestnicy programu w wieku 13-18 lat, korzystają ze wsparcia udzielanego przez specjalnie przygotowanych przez Fundację Ocalenie tutorów-wolontariuszy. Ponadto, organizowane są dla nich warsztaty, wspólne wyjścia edukacyjne, kulturalne oraz półkolonie. Najbardziej potrzebujący otrzymują stypendium finansowe. Koordynatorzy programu są również w kontakcie z nauczycielami, do których uczęszczają podopieczni. Wszystkie te działania mają doprowadzić do ukończenia przez młodzież rozpoczętego etapu kształcenia lub ukończenia go z lepszymi wynikami.

W 2018 roku w programie uczestniczyło 15 uczniów. Wszystkim im udało się ukończyć bieżący etap edukacji i uzyskać promocję do następnej klasy. Wielu z nich poprawiło swoje wyniki w nauce i uniknęło powtarzania roku.